Links
Links

 

Website van Waterpark Het Lankheet

Het Waterpark Het Lankheet is een uniek project op de grens van Overijssel en Gelderland waar nieuwe vormen van landgebruik worden gerealiseerd. Het gaat om maatschappelijk en ecologisch verantwoorde vormen van landgebruik die bovendien economisch rendabel zijn zoals zuivering van oppervlaktewater met behulp van rietvelden, berging van oppervlaktewater en energie uit non-food gewassen.  Het landgebruik is ingepast in een historisch landschap waarin naast kunst en educatie ook zorgprojecten een plaats hebben.

http://www.waterparkhetlankheet.nl

 

Bevloeiingssystemen in Zwitserland

In Zwitserland komen ook oude bevloeiingssystemen voor: de Suonen. Er is een leuke website over opgericht met heel veel informatie, foto's en onderzoek.

ga naar de Suonen