Artikelen
VLOEIWEIDESYSTEMEN
Lijst met albums
Wijnjeterperschar

Greppelpatroon op het Wijnjeterperschar, ontdekt door A.C. Hoegen

"Stromend Landschap"

Kleine blik in het boek "Stromend Landschap". Uitgegeven door de KNNV in 2012.

Bossche Broek

Kleine foto-impressie van het Bossche Broek plus wat kaarten. Zie verder ook het artikel over het Bossche Broek

Coudewater

Foto-impressie van de onderdelen van het oude vloeiweidesysteem in Coudewater bij Rosmalen

Artikelen over vloeiweidesystemen

Op deze pagina vindt u een lijst met artikelen over landschapsecologie en vloeiweidesystemen in verschillende gebieden in Nederland. Klik op de links om het bestand op te vragen.

 

LANDSCHAPSECOLOGIE

Handleiding landschapsecologie - Om een gebied goed te begrijpen is het noodzakelijk een landschapsecologische systeemanalyse uit te voeren. Daartoe is door het deskundigenteam Nat Zandlandschap van het OBN (zie de website http://www.natuurkennis.nl/) een handleiding opgesteld. Die handleiding is hier te vinden in een Nederlandstalige en Engelstalige versie.

Download hier de Nederlandstalige handleiding

Download hier de Engelstalige handleiding


Landschapsecologische systeemanalyse van het dekzandlandschap en de catalogus landschapsvormen - In twee OBN-rapporten wordt een bijdrage geleverd aan de landschapsecologie van het dekzandlandschap. In deel 1A een analyse van verschillende gebieden in Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant, met conclusies over opbouw, historie en gebruik van het gebied. In deel 1B wordt een vormencatalogus gepresenteerd van waarnemingen en hun interpretatie tav. vorming en functioneren. Beide rapporten staan op de website http://www.natuurkennis.nl/.

Download hier Deel 1A

Download hier Deel 1B

 

Landschapsecologische systeemanalyse van de Boswachterijen Hooghalen en Grolloo - Een verkennende systeemanalyse van de Boswachterijen Hooghalen en Grolloo, maar ook het Geelbroek, het Amer- en Grolloerdiepje en de Holmers. Veel aandacht voor het gebruik van bevloeiingsstelsels in deze gebieden. Let op: groot bestand - ca 29 Mb.

download hier het bestand

 

VLOEIWEIDEN

Bossche Broek - Een studie van het Bossche Broek, direct ten zuiden van 's Hertogenbosch.

download hier het bestand

 

Essche Stroom - Een analyse van het stroomgebied van de Essche Strom en de mogelijkheden van waterverdeling in het gebied ten zuiden van Vught.

download hier het bestand

 

Coudewater - Een analysen en reconstructie van het gebiedje Coudewater, net ten zuiden van Rosmalen.

download hier het hoofdbestand

download hier het achtergrondsdocument

 

Buitenbeek - De Buitenbeek in Overijssel.

download hier het bestand

 

Linder en Haller Laak - Studie van de Linder en Haller laak in Overijssel.

download hier het bestand

 

De Liemers - Studie van de Liemers in de Achterhoek.

download hier het bestand

 

Westerwolde - Studien van Westerwolde in Groningen.

download hier het bestand

 

Groot Zandbrink - Studie van Groot Zandbrink in Gelderland.

download hier het bestand

 

Waterberging in Noord Brabant - studie van de mogelijkheden voor waterberging in de Provincie Noord-Brabant

download hier het bestand

 

Vloeiweidesysteem Klein Bieler - Een vloeiweidesysteem in de buurt van Barneveld

download hier het bestand

 

Water aan het werk - het landschap van Hackfort en de Vierakkerse Laak en Haller Laak

download hier de kaft

download hier het bestand